Plusbasics neemt haar verantwoordelijkheid voor het milieu en de werkomstandigheden serieus. Plusbasics werkt daarom uitsluitend met bedrijven die volgens onderstaande standaards werken voor wat betreft de stoffen, de gebruikte materialen en de ateliers:

BSCI staat voor Business Social Compliance Initiative, een door bedrijven aangestuurd initiatief dat meer dan 1.800 retailers, importeurs en merken ondersteunt bij het wereldwijd verbeteren van arbeidsomstandigheden in fabrieken.

REACH is een Europese verordening over de productie van en handel in chemische stoffen. Het beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Deze verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie.

Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van de eindgebruiker.

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd.

Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van een organisatie die tot milieueffecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Een organisatie moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beheersen, bijvoorbeeld emissies ten gevolge van het eigen productieproces en die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik van haar producten in de gebruiksfase.

EPD ENVIRONMENTAL CERTIFICATION / CLIMATE CERTIFICATION

EPD is de afkorting voor “Environmental Product Declaration”. In de milieugebonden productverklaring is alle voor het milieu relevante informatie over een materiaal beschikbaar:

Technische gegevens Bi-Stretch Jersey
PDF: T BFAQ

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!